zgłoszenie numer 44 uszkodzona nawierzchnia na zakręcie

ulica bez nazwyJeden z naszych mieszkańców zgłosił mi brak wypełnienia wewnętrznej części zakrętu co jest uciążliwe w użytku w związku z czym

Urząd informuje, że wniosek o temacie „uszkodzona nawierzchnia na zakręcie” został zarejestrowany w systemie kancelaryjnym pod numerem BP.KP-000720/17.

zgłoszenie numer 42 uszkodzona tabliczka z nazwą ulicy Przetnica

UPP – Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: UPP:1407966

 

Wartość informacji uzupełniającej: uszkodzona tabliczka z nazwą ulicy

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. oraz art. 144a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. oraz art. 144a par. 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgłoszenie numer 41 zarośnięta Graniczna/Krzywaniec

do wycinki od stacha Jeden z naszych mieszkańców poprosił mnie o przycięcie drzew na ulicy Krzywaniec w okolicy skrzyżowania z Nowym Światem. Oczywiście zdjęcie poglądowe jutro wrzucę stan faktyczny.

Pozdrawiam

Urząd informuje, że wniosek o temacie „wniosek o wycinkę drzew” został zarejestrowany w systemie kancelaryjnym pod numerem KPe-000712/17

.

zgłoszenie 39 za wąska ul. Sportowa

Jakiś czas temu jeden z mieszkańców Lipowca zwrócił uwagę na fakt, iż na ulicy Sportowej w Ustroniu są wykonywane prace które, mają na celu co prawda ulepszyć nasze życie, ale i utrudnić wszystkim tym którzy poruszają się pojazdami większymi niż nasze osobówki. Po rozmowie z wydziałem IGG w Urzędzie Miasta dowiedziałem się iż droga wykonywana jest o szerokości 3m i jest  to zgodne z normami, poniżej odpowiedź.

” Rozbudowa ulicy Sportowej prowadzona jest w oparciu o uzgodniony i zatwierdzony projekt budowlany.

Przewidziana szerokość jezdni 6 m obejmuje dwa pasy ruchu po 3 m co jest wystarczające dla dróg publicznych klasy Z (zbiorczej)

Przyjęte założenia są zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.”

 

Jarosław Urbanowicz

Inspektor
Wydział Inwestycji Architektury i Gospodarki Gruntami

 

zgłoszenie 38 pozatykane studzienki

20 maja wpłynęła do mnie prośba o interwencję w sprawie pozatykanych studzienek w Lipowcu.

Urząd informuje, że wniosek o temacie „pozatykane studzienki” został zarejestrowany w systemie kancelaryjnym pod numerem BP.KP-000535/17
odp  z Urzędu
studzienki

 

zgłoszenie 37 organizacja turniejów

W związku z pismem z jakim zwrócił się do mnie jeden z naszych mieszkańców, zwróciłem się z wnioskiem o rozważenie tematu organizacji turniejów szóstek piłkarskich.

Oczywiście popieram tego typu inicjatywę.

Urząd informuje, że wniosek o temacie „organizacja turnieju” został zarejestrowany w systemie kancelaryjnym pod numerem KPe-000534/17.