Mamy Koncepcje chodnika

23 października napisałem do wszystkich radnych powiatowych z prośbą o wsparcie w sprawie naszego problemu, oraz poprosiłem „Naszą”Panią Radną Powiatową Annę Suchanek o złożenie w tej sprawie interpelacji i tak mamy efekt w załączniku interpelacja.

inter as 1 inter a s 2 inter 3 as

Oczywiście to dopiero początek i jeszcze nic nie wiadomo, ale już pragnę podziękować pewnej grupie ludzi którzy dostrzegają ten problem a więc,

SERDECZNE DZIĘKI :

ZA POPARCIE ZE STRONY RADY MIASTA USTROŃ

KOMISJI ARCHITEKTURY, INWESTYCJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ KTÓREJ PRZEWODNICZY ADRIANA KWAPISZ – PIETRZYK

KOMISJI BUDŻETU I PRZESTRZEGANIA PRAWA KTÓREJ PRZEWODNICZY GRZEGORZ KRUPA

ZA POPARCIE  RADNYCH POWIATOWYCH

PANI ANNIE SUCHANEK ZA ZŁOŻENIE INTERPELACJI

ZROZUMIENIE ZE STRONY STAROSTY JANUSZA KRÓLA oraz BURMISTRZA NASZEGO MIASTA

 

 

 

 

Jak Państwo Wiecie w 2015 roku rozpocząłem batalię o chodnik na ulicy Lipowskiej na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Leśnej po zebraniu podpisów rozpoczęło się pisanie petycji które zostały wysłane nawet do ówczesnego Pana Parlamentarzysty następnie udało się mi doprowadzić do oględzin. Cała dokumentacja dostępna jest na moim blogu. w późniejszym etapie została w tej sprawie złożona interpelacja do powiatu i urzędu miasta Ustroń.

I Tak drodzy Państwo doczekaliśmy się pierwszego poważnego kroku który miałby na celu rozwiązać problem braku chodnika w danym miejscu jest to koncepcja budowy chodnika, wykonana na zlecenie Urzędu Miasta Ustroń przez firmę REMAPOL zaznaczam iż jest to dopiero koncepcja czyli warianty które należy przeanalizować i mam nadzieję wcielić w życie.

Mapa_Ustron_Lipowska0_Plan_orientacyjny1_Wariant_12_Wariant_2 3_wariant_3 3_wariant_3 4_Konstrukcja_wariantowa 5_Szczegoly_konstrukcyjne 5_Szczegoly_konstrukcyjne Opis_tech_1.0 Analiza_wariantow Strona_tytulowa Zalacznik_1 Zalacznik_2 Zalacznik_3 Zalacznik_4 Zalacznik_5 Zalacznik_6 Analiza_wariantow Strona_tytulowa Zalacznik_1 Zalacznik_2 Analiza_stanu_wlasnosciowego Strona_tytulowa Zalacznik_1 Zalacznik_2 Zalacznik_4 Zalacznik_5 strona_tyt Wytyczne Kosztorys budowy chodnika Opinia dla przedstawionych wariantów_24.08.2017 oświadczenie wykonawcy

 

 

 

zgłoszenie numer 44 uszkodzona nawierzchnia na zakręcie

ulica bez nazwyJeden z naszych mieszkańców zgłosił mi brak wypełnienia wewnętrznej części zakrętu co jest uciążliwe w użytku w związku z czym

Urząd informuje, że wniosek o temacie „uszkodzona nawierzchnia na zakręcie” został zarejestrowany w systemie kancelaryjnym pod numerem BP.KP-000720/17.

zgłoszenie numer 42 uszkodzona tabliczka z nazwą ulicy Przetnica

UPP – Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: UPP:1407966

 

Wartość informacji uzupełniającej: uszkodzona tabliczka z nazwą ulicy

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. oraz art. 144a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. oraz art. 144a par. 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgłoszenie numer 41 zarośnięta Graniczna/Krzywaniec

do wycinki od stacha Jeden z naszych mieszkańców poprosił mnie o przycięcie drzew na ulicy Krzywaniec w okolicy skrzyżowania z Nowym Światem. Oczywiście zdjęcie poglądowe jutro wrzucę stan faktyczny.

Pozdrawiam

Urząd informuje, że wniosek o temacie „wniosek o wycinkę drzew” został zarejestrowany w systemie kancelaryjnym pod numerem KPe-000712/17

.

zgłoszenie 39 za wąska ul. Sportowa

Jakiś czas temu jeden z mieszkańców Lipowca zwrócił uwagę na fakt, iż na ulicy Sportowej w Ustroniu są wykonywane prace które, mają na celu co prawda ulepszyć nasze życie, ale i utrudnić wszystkim tym którzy poruszają się pojazdami większymi niż nasze osobówki. Po rozmowie z wydziałem IGG w Urzędzie Miasta dowiedziałem się iż droga wykonywana jest o szerokości 3m i jest  to zgodne z normami, poniżej odpowiedź.

” Rozbudowa ulicy Sportowej prowadzona jest w oparciu o uzgodniony i zatwierdzony projekt budowlany.

Przewidziana szerokość jezdni 6 m obejmuje dwa pasy ruchu po 3 m co jest wystarczające dla dróg publicznych klasy Z (zbiorczej)

Przyjęte założenia są zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.”

 

Jarosław Urbanowicz

Inspektor
Wydział Inwestycji Architektury i Gospodarki Gruntami